Бібліографічні покажчики Наукових праць НПП

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 7
 • Документ
  Митна наука. Анотований покажчик результатів наукових досліджень (2009-2018 рр.): у 2 т. Том 2 (2015-2018 рр.)
  (Хмельницький, 2019) Нагорічна Ольга Степанівна; Несторишен Ігор Васильович; Прус Людмила Романівна; Фрадинський Олександр Анатолійович; Хома Валерій Олександрович; Яковенко Оксана Вікторівна; Nagorichnа Olga Stepanivna; Nestoryshen Ihor Vasyliovych; Prus Lyudmila Romanivna; Fradynskyi Oleksandr Anatoliyovych; Khomа Valery Oleksandrovych; Yakovenkо Oksana Viktorivna
  Покажчик містить основні відомості про проведені наукові дослідження у 2009-2018 роках, що виконувались Державним науково-дослідним інститутом митної справи, Науково-дослідним центром митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України. У Том 1 увійшли анотовані звіти наукових досліджень за 2009-2014 рр., у Том 2 – за 2015-2018 рр. The index contains basic information about the research carried out in 2016-2018, which were carried out by the Research Center for Customs Affairs of the Research Institute of Fiscal Policy of the University of the State Fiscal Service of Ukraine. Volume 1 includes annotated reports of scientific researches for 2009-2014 years, Volume 2 ‒ for 2015-2018 years.
 • Документ
  Митна наука. Анотований покажчик результатів наукових досліджень (2009-2018 рр.): у 2 т. Том 1 (2009-2014 рр.)
  (Хмельницький, 2019) Нагорічна Ольга Степанівна; Несторишен Ігор Васильович; Прус Людмила Романівна; Фрадинський Олександр Анатолійович; Хома Валерій Олександрович; Яковенко Оксана Вікторівна; Nagorichnа Olga Stepanivna; Nestoryshen Ihor Vasyliovych; Prus Lyudmila Romanivna; Fradynskyi Oleksandr Anatoliyovych; Khomа Valery Oleksandrovych; Yakovenkо Oksana Viktorivna
  Покажчик містить основні відомості про проведені наукові дослідження у 2009-2018 роках, що виконувались Державним науково-дослідним інститутом митної справи, Науково-дослідним центром митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України. У Том 1 увійшли анотовані звіти наукових досліджень за 2009-2014 рр., у Том 2 – за 2015-2018 рр. The index contains basic information about the research carried out in 2016-2018, which were carried out by the Research Center for Customs Affairs of the Research Institute of Fiscal Policy of the University of the State Fiscal Service of Ukraine. Volume 1 includes annotated reports of scientific researches for 2009-2014 years, Volume 2 - for 2015-2018 years.
 • Документ
  Наукові праці науково-педагогічних працівників (2020 рік)
  (Ірпінь, 2021) Університет ДФС України; Наукова бібліотека; SFS University of Ukraine; Scientific Library
  Бібліографічний покажчик «Наукові праці науково-педагогічних працівників» продовжує серію «Наукові здобутки Державного податкового університету» У бібліографічному покажчику систематизовано науковий доробок викладачів Університету за 2020 рік. Для покращення інформаційного пошуку додатково надаються допоміжні покажчики: покажчик назв праць та алфавітний іменний покажчик. Розрахований на науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, викладачів і працівників закладів освіти. The bibliographic index "Scientific works of scientific and pedagogical staff" continues the series "Scientific achievements of the State Tax University" The bibliographic index systematizes the scientific achievements of the University's teachers for 2020. To improve information retrieval, additional indexes are provided: an index of titles and an alphabetical name index. It is intended for scientists, doctoral students, postgraduate students, applicants, master's students, teachers and employees of educational institutions.
 • Документ
  Наукові праці науково-педагогічних працівників (2019 рік)
  (Ірпінь, 2020) Університет ДФС України; Наукова бібліотека; SFS University of Ukraine; Scientific Library
  Бібліографічний покажчик «Наукові праці науково-педагогічних працівників» продовжує серію «Наукові здобутки Державного податкового університету» У бібліографічному покажчику систематизовано науковий доробок викладачів Університету за 2019 рік. Для покращення інформаційного пошуку додатково надаються допоміжні покажчики: покажчик назв праць та алфавітний іменний покажчик. Розрахований на науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, викладачів і працівників закладів освіти. The bibliographic index "Scientific works of scientific and pedagogical staff" continues the series "Scientific achievements of the State Tax University" The bibliographic index systematizes the scientific achievements of the University's teachers for 2019. To improve information retrieval, additional indexes are provided: an index of titles and an alphabetical name index. It is intended for scientists, doctoral students, postgraduate students, applicants, master's students, teachers and employees of educational institutions..
 • Документ
  Наукові праці науково-педагогічних працівників (2018 рік)
  (Ірпінь, 2019) Університету ДФС України; Наукова бібліотека; University of the SFS of Ukraine; Scientific Library
  Бібліографічний покажчик «Наукові праці науково-педагогічних працівників» продовжує серію «Наукові здобутки Державного податкового університету» У бібліографічному покажчику систематизовано науковий доробок викладачів Університету за 2018 рік. Для покращення інформаційного пошуку додатково надаються допоміжні покажчики: покажчик назв праць та алфавітний іменний покажчик. Розрахований на науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, викладачів і працівників закладів освіти. The bibliographic index "Scientific works of scientific and pedagogical staff" continues the series "Scientific achievements of the State Tax University" The bibliographic index systematizes the scientific achievements of the University's teachers for 2018. To improve information retrieval, additional indexes are provided: an index of titles and an alphabetical name index. It is intended for scientists, doctoral students, postgraduate students, applicants, master's students, teachers and employees of educational institutions..