Бібліографічні покажчики Наукових праць НПП

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 9
 • Документ
  Анотований покажчик результатів наукових досліджень Науково-дослідного інституту фіскальної політики (2016)
  (Ірпінь, 2017) Науково-дослідний інститут фіскальної політики; Research Institute for Fiscal Policy
  Покажчик містить основні відомості про наукові дослідження Науково-дослідного інституту фіскальної політики (2017–2018). The pointer contains basic information on scientific research of the Research Institute for Fiscal Policy (2017-2018).
 • Документ
  Наукові праці науково-педагогічних працівників (2022 рік)
  (Ірпінь, 2023) Державний податковий університет Наукова бібліотека; State Tax University Scientific Library
  Бібліографічний покажчик «Наукові праці науково-педагогічних працівників» продовжує серію «Наукові здобутки Державного податкового університету». У бібліографічному покажчику систематизовано науковий доробок науковців та науково-педагогічних працівників університету за 2022 рік. Для покращення інформаційного пошуку додатково надаються допоміжні покажчики: покажчик назв праць та іменний покажчик. Покажчик буде цікавим науковим, науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти та іншим особам, які навчаються у закладах вищої освіти. The bibliographic index "Scientific works of scientific and pedagogical workers" continues the series "Scientific achievements of the State Tax University". The bibliographic index systematizes the scientific output of scientists and scientific and pedagogical workers of the university for the year 2022. To improve information search, auxiliary indexes are additionally provided: an index of titles of works and a name index. The index will be of interest to scientific, scientific and pedagogical workers, students of higher education and other persons studying in institutions of higher education.
 • Документ
  Митна наука. Анотований покажчик результатів наукових досліджень (2009-2018 рр.): у 2 т. Том 2 (2015-2018 рр.)
  (Хмельницький, 2019) Нагорічна Ольга Степанівна; Несторишен Ігор Васильович; Прус Людмила Романівна; Фрадинський Олександр Анатолійович; Хома Валерій Олександрович; Яковенко Оксана Вікторівна; Nagorichnа Olga Stepanivna; Nestoryshen Ihor Vasyliovych; Prus Lyudmila Romanivna; Fradynskyi Oleksandr Anatoliyovych; Khomа Valery Oleksandrovych; Yakovenkо Oksana Viktorivna
  Покажчик містить основні відомості про проведені наукові дослідження у 2009-2018 роках, що виконувались Державним науково-дослідним інститутом митної справи, Науково-дослідним центром митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України. У Том 1 увійшли анотовані звіти наукових досліджень за 2009-2014 рр., у Том 2 – за 2015-2018 рр. The index contains basic information about the research carried out in 2016-2018, which were carried out by the Research Center for Customs Affairs of the Research Institute of Fiscal Policy of the University of the State Fiscal Service of Ukraine. Volume 1 includes annotated reports of scientific researches for 2009-2014 years, Volume 2 ‒ for 2015-2018 years.
 • Документ
  Митна наука. Анотований покажчик результатів наукових досліджень (2009-2018 рр.): у 2 т. Том 1 (2009-2014 рр.)
  (Хмельницький, 2019) Нагорічна Ольга Степанівна; Несторишен Ігор Васильович; Прус Людмила Романівна; Фрадинський Олександр Анатолійович; Хома Валерій Олександрович; Яковенко Оксана Вікторівна; Nagorichnа Olga Stepanivna; Nestoryshen Ihor Vasyliovych; Prus Lyudmila Romanivna; Fradynskyi Oleksandr Anatoliyovych; Khomа Valery Oleksandrovych; Yakovenkо Oksana Viktorivna
  Покажчик містить основні відомості про проведені наукові дослідження у 2009-2018 роках, що виконувались Державним науково-дослідним інститутом митної справи, Науково-дослідним центром митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України. У Том 1 увійшли анотовані звіти наукових досліджень за 2009-2014 рр., у Том 2 – за 2015-2018 рр. The index contains basic information about the research carried out in 2016-2018, which were carried out by the Research Center for Customs Affairs of the Research Institute of Fiscal Policy of the University of the State Fiscal Service of Ukraine. Volume 1 includes annotated reports of scientific researches for 2009-2014 years, Volume 2 - for 2015-2018 years.
 • Документ
  Наукові праці науково-педагогічних працівників (2020 рік)
  (Ірпінь, 2021) Університет ДФС України; Наукова бібліотека; SFS University of Ukraine; Scientific Library
  Бібліографічний покажчик «Наукові праці науково-педагогічних працівників» продовжує серію «Наукові здобутки Державного податкового університету» У бібліографічному покажчику систематизовано науковий доробок викладачів Університету за 2020 рік. Для покращення інформаційного пошуку додатково надаються допоміжні покажчики: покажчик назв праць та алфавітний іменний покажчик. Розрахований на науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, викладачів і працівників закладів освіти. The bibliographic index "Scientific works of scientific and pedagogical staff" continues the series "Scientific achievements of the State Tax University" The bibliographic index systematizes the scientific achievements of the University's teachers for 2020. To improve information retrieval, additional indexes are provided: an index of titles and an alphabetical name index. It is intended for scientists, doctoral students, postgraduate students, applicants, master's students, teachers and employees of educational institutions.