Митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження полягає у вивченні алгоритму проведення митного пост-аудиту, особливостей проведення документальних перевірок та аналіз основних проблем здійснення митного пост-аудиту в Україні The research consists in the study of the customs post-audit algorithm, the features of document checks and the analysis of the main problems of the customs post-audit in Ukraine
Опис
Ключові слова
митний пост-аудит, система управління ризиками, позапланові документальні перевірки, інститут авторизованого економічного оператора, customs post-audit, risk management systems, unscheduled documentary checks, institute of authorized economic operator
Бібліографічний опис
Дрозд В. Ю. Митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення в сучасних умовах : кваліфікаційна робота / В. Ю. Дрозд ; наук. кер. О. П. Гребельник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 65 с.