Управління інноваційними проєктами підприємства харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління інноваційними проєктами на підприємствах харчової промисловості. The paper examines the theoretical and practical aspects of managing innovative projects at food industry enterprises.
Опис
Ключові слова
проєкт, інноваційний проєкт, інновація, управління, етап управління проєктом, інструменти управління проєктами, project, innovation project, innovation, management, project management stage, project management tools
Бібліографічний опис
Нестерчук М. Д. Управління інноваційними проєктами підприємства харчової промисловості : кваліфікаційна робота / М. Д. Нестерчук ; наук. кер. Л. В. Слюсарева ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економіки підприємництва та бізнес адміністрування. Ірпінь, 2024. 77 с.