Контрольно-перевірочні роботи фінансових установ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі розкрито питання удосконалення аспектів та аналізу організації і методики контрольно-перевірочних робіт фінансових установ. - визначено сутність діяльності фінансових установ та необхідність контролю їх діяльності; - здійснено характеристику та аналіз фінансової установи на прикладі окремої діючої організації; - досліджено організацію та планування контрольно-перевірочних робіт; - визначено напрями удосконалення аспектів та аналізу організації і методики контрольно-перевірочних робіт. The paper discusses the issue of improving aspects and analysis of the organization and methodology of control and verification work of financial institutions. - the essence of the activities of financial institutions and the need to control their activities are defined; - a characterization and analysis of a financial institution was carried out on the example of a separate operating organization; - the organization and planning of control and verification works were investigated; - directions for improvement of aspects and analysis of the organization and methodology of control and verification work are determined.
Опис
Ключові слова
фінансові установи, контроль, перевірка, financial institutions, control, inspection
Бібліографічний опис
Миткалик М. С. Контрольно-перевірочні роботи фінансових установ : кваліфікаційна робота / М. С. Миткалик ; наук. кер. Т. В. Білобровенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту та економічного аналізу. Ірпінь, 2024. 58 с.