Формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства у сфері металургійного виробництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Робота полягає в узагальненні теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок розробки та використання актуальних стратегій позиціонування на ринку металургійної сфери.. The work consists in the generalization of theoretical and methodological provisions and the development of practical recommendations for increasing the competitiveness of the enterprise due to the development and use of current positioning strategies in the metallurgical market.
Опис
Ключові слова
конкурентоспроможність; підприємство, стратегія, металургія, конкурентоспроможність підприємства, competitiveness; enterprise, strategy, metallurgy, enterprise competitiveness
Бібліографічний опис
Тихонська В. І. Формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства у сфері металургійного виробництва : кваліфікаційна робота / В. І. Тихонська ; наук. кер. Л. Л. Лазебник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економіки підприємництва та бізнес адміністрування. Ірпінь, 2024. 81 с.