Діяльність недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути практично використані регулятором ринку НПЗ а також менеджерами та керівниками НПФ в діяльності фондів. The obtained results can be practically used by the regulator of the refinery market, as well as managers and leaders of the NPF in the activities of the funds.
Опис
Ключові слова
недержавні пенсійні фонди, ринок недержавного пенсійного забезпечення, пенсійні виплати, non-state pension funds, non-state pension market, pension payments
Бібліографічний опис
Лещенко М. А. Діяльність недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку України : кваліфікаційна робота / М. А. Лещенко ; наук. кер. Ю. Ю. Вергелюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 78 с