Розвиток іпотечного ринку в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути використані регулятором іпотечного ринку при розроблені та впровадженні стратегії розвитку іпотечного ринку України в майбутніх періодах. The obtained results can be used by the mortgage market regulator when developing and implementing a strategy for the development of the mortgage market of Ukraine in future periods.
Опис
Ключові слова
іпотечний ринок, іпотека, нерухомість, житлове кредитування, mortgage market, mortgage, real estate, home lending
Бібліографічний опис
Позднякова О. О. Розвиток іпотечного ринку в Україні : кваліфікаційна робота / О. О. Позднякова ; наук. кер. Ю. Ю. Вергелюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 58 с.