Розвиток митно-логістичних послуг в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у дослідженні стану та перспектив розвитку митно-логістичних послуг в Україні на прикладі ПрАТ «Укргідроенерго» The purpose of the work is to study the state and prospects for the development of customs and logistics services in Ukraine using the example of PrJSC “Ukrhydroenergo”
Опис
Ключові слова
митно-логістичні послуги, митна логістика, митний контроль, customs logistic services, customs logistics, customs control
Бібліографічний опис
Цибульський О. І. Розвиток митно-логістичних послуг в Україні : кваліфікаційна робота / О. І. Цибульський ; наук. кер. Т. В. Микитенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 69 с.