Управління економічною стійкістю промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджується аналіз та оцінка системи управління економічною стійкістю підприємства. The work examines the analysis and assessment of the management system of the economic sustainability of the enterprise.
Опис
Ключові слова
підприємство, економічна стійкість підприємства, показники економічної стійкості, управління економічною стійкістю, enterprise, economic sustainability of the enterprise, indicators of economic sustainability, management of economic sustainability
Бібліографічний опис
Руденко О. М. Управління економічною стійкістю промислового підприємства : кваліфікаційна робота / О. М. Руденко ; наук. кер. А. В. Слюсарева ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економіки підприємництва та бізнес адміністрування. Ірпінь, 2024. 63 с.