FinTech та трансформація ринку фінансових послуг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути використані у фінансовій та страховій діяльності на ринку фінансових послуг, а також виробленні підходів щодо подальшого розвитку FINTECH на цьому ринку. The obtained results can be used in financial and insurance activities in the market of financial services, as well as in the development of approaches for the further development of FINTECH in this market.
Опис
Ключові слова
ринок фінансових послуг, фінансові установи, FINTECH, цифровізація, необанки, провайдери, market of financial services, financial institutions, FINTECH, digitalization, non-banks, providers
Бібліографічний опис
Шаповалюк І. О. FinTech та трансформація ринку фінансових послуг : кваліфікаційна робота / І. О. Шаповалюк ; наук. кер. Ю. М. Коваленко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 64 с.