Удосконалення процедури переміщення вантажів через митний кордон України в режимі «Транзит»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета дослідження полягає у визначенні теоретико-організаційних та практичних базисів застосування процедури спільного транзиту при переміщенні товарів через митний кордон України та розробленні рекомендацій щодо вдосконалення транзитних спрощень The purpose of the study is to determine the theoretical, organizational and practical bases of the application of the joint transit procedure when moving goods across the customs border of Ukraine and to develop recommendations of improving transit simplifications
Опис
Ключові слова
процедура спільного транзиту, митна справа, нова комп’ютеризована транзитна система (NCTS), митний режим, митний контроль, common transit procedure, customs, New computerized transit system (NCTS), customs regime
Бібліографічний опис
Мирвода Я. В. Удосконалення процедури переміщення вантажів через митний кордон України в режимі «Транзит» : кваліфікаційна робота / Я. В. Мирвода ; наук. кер. О. В. Мельник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 72 с.