Цифровий потенціал банківського ринку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
З розвитком цифрових та інформаційних технологій значною мірою скорочується дистанція між виробником і споживачем банківських послуг, що істотно загострює міжбаківську конкуренцію, і навіть конкуренцію з глобальними технологічними компаніями. With the development of digital and information technologies, the distance between the producer and the consumer of banking services is significantly reduced, which significantly exacerbates interbank competition, and even competition with global technology companies.
Опис
Ключові слова
цифрова економіка, цифрові банківські технології, світовий банківський сектор, інтернет-банкінг, мобільні додатки, digital economy, digital banking technologies, global banking sector, internet banking, mobile applications
Бібліографічний опис
Івашко А. О. Цифровий потенціал банківського ринку : кваліфікаційна робота / А. О. Івашко ; наук. кер. М. В. Рябокінь ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 62 с.