Вплив цифрових технологій на розвиток системи адміністрування податків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено вивчення впливу цифрових технологій на розвиток системи адміністрування податків у сучасних умовах. Сформульовано нові завдання та функції органів ДПС України для належного впровадження впливу цифрових технологій на розвиток системи адміністрування податків у сучасних умовах The work examines the impact of digital technologies on the development of the tax administration system in modern conditions. New tasks and functions of the DPS bodies of Ukraine have been formulated for the proper implementation of the impact of digital technologies on the development of the tax administration system in modern conditions
Опис
Ключові слова
цифровізація, адміністрування податків, цифрові технології, розвиток, digitization, tax administration, digital technologies, development
Бібліографічний опис
Ткаченко І. Ю. Вплив цифрових технологій на розвиток системи адміністрування податків : кваліфікаційна робота / І. Ю. Ткаченко ; наук. кер. О. С. Іванишина ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. адміністрування податків. Ірпінь, 2024. 65 с.