Цифрові технології при взаємодії з клієнтами банку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути практично використані комерційними банками при розроблені та впровадженні стратегії розвитку системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів банку України в майбутніх періодах. The obtained results can be practically used by commercial banks when developing and implementing a strategy for the development of the remote banking service system for clients of the Bank of Ukraine in future periods.
Опис
Ключові слова
система дистанційного банківського обслуговування, цифровізація, цифровізація в банківництві, цифровий банкінг, remote banking service system, digitalization, digitalization in banking, digital banking
Бібліографічний опис
Кульчицька М. В. Цифрові технології при взаємодії з клієнтами банку : кваліфікаційна робота / М. В. Кульчицька ; наук. кер. А. І. Гулей ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 57 с.