Особливості управління персоналом в митних органах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у дослідженні ефективності управління персоналом ДМСУ та надання рекомендацій щодо удосконалення даної системи The purpose of the work is to study the effectiveness of personnel management of the SCSU and to provide recommendations for improving this system
Опис
Ключові слова
управління персоналом, митні органи, митниця, удосконалення, personnel management, customs authorities, customs, improving
Бібліографічний опис
Черзорова О. О. Особливості управління персоналом в митних органах : кваліфікаційна робота / О. О. Черзорова ; наук. кер. О. В. Мельник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, ННІ економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства. Ірпінь, 2024. 60 с.