Збірник наукових праць Державного податкового університету

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : ДПУ
Анотація
Науковий журнал «Збірник наукових праць Державного податкового університету» віднесено до категорії «Б». У науковому журналі можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій здобувачів наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених звань. Науковий журнал є електронним виданням, його формування здійснюється на платформі OJS. Усі опубліковані наукові статті отримують цифровий ідентифікатор об’єкта DOI. Науковий журнал «Збірник наукових праць Державного податкового університету» є науковим економічним рецензованим виданням. Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензують члени редакційної колегії, розглядають і рекомендують до друку Вченою радою Державного податкового університету. The scientific journal "Collection of Scientific Papers of the State Tax University" is classified as category "B". The scientific journal may publish the main scientific results of the dissertations of applicants for academic degrees and research of applicants for academic titles. The scientific journal is an electronic publication, its formation is carried out on the OJS platform. All published scientific articles receive a digital object identifier (DOI). The scientific journal "Collection of Scientific Papers of the State Tax University" is a scientific economic peer-reviewed publication. Materials submitted for publication in the journal are reviewed by members of the editorial board, considered and recommended for publication by the Academic Council of the State Tax University.
Опис
Ключові слова
наукові статті, наукові дослідження, scientific articles, scientific studies
Бібліографічний опис
Збірник наукових праць Державного податкового університету : електронне наукове видання / Державний податковий університет ; гол. ред. : Т. Паєнтко – Ірпінь : ДПУ, 2022. – № 1. – 204 с. – URL: https://dpu.edu.ua/zbirnyk-naykovyhprats