Міжнародний досвід податкового консультування для України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено аналіз та виявлення позитивних трендів щодо розвитку послуг з податкового консультування в системі міжнародного бізнесу та їх впливу на Україну та вітчизняний ринок консалтингових послуг з податкових питань. Запропоновані шляхи вдосконалення податкового консультування платників податків в Україні із використанням досвіду розвинених країн світу. The work examines the analysis and identification of positive trends in the development of tax consulting services in the international business system and their impact on Ukraine and the domestic market of tax consulting services. Proposed ways to improve tax consulting for taxpayers in Ukraine using the experience of developed countries.
Опис
Ключові слова
податкове консультування, податок, ДПС України, Податковий кодекс України, податковий консалтинг, tax consulting, tax, State Tax Service of Ukraine, Tax Code of Ukraine, tax consulting
Бібліографічний опис
Бунчак М. В. Міжнародний досвід податкового консультування для України : кваліфікаційна робота / М. В. Бунчак ; наук. кер. Ю. В. Панура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. адміністрування податків. Ірпінь, 2024. 56 с.