Бюджетування як складова податкового консультування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено теоретичні, організаційні, методичні та практичні аспекти бюджетування як складової податкового консультування підприємства АТ «Київмедпрепарат». Сформульовані нові завдання та функції діяльності управлінського персоналу АТ «Київмедпрепарат» в напрямку підвищення ефективності податкового консультування на підприємстві. консультування юридичних осіб. Theoretical, organizational, methodical and practical aspects of budgeting as a component of tax consulting of JSC "Kyivmedpreparat" enterprise are investigated in the work. New tasks and functions of the management staff of JSC "Kyivmedpreparat" were formulated in the direction of increasing the efficiency of tax consulting at the enterprise. consulting of legal entities.
Опис
Ключові слова
оподаткування, експортні операції, облік, контроль, консультування, taxation, export operations, accounting, control, consulting
Бібліографічний опис
Дуб О. А. Бюджетування як складова податкового консультування : кваліфікаційна робота / О. А. Дуб ; наук. кер. Ю. В. Панура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. адміністрування податків. Ірпінь, 2024. 84 с.