Розвиток страхового ринку в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути практично використані регулятором страхового ринку при розроблені та впровадженні стратегії розвитку страхового ринку України в майбутніх періодах. The obtained results can be practically used by the regulator of the insurance market when developing and implementing a strategy for the development of the insurance market of Ukraine in future periods.
Опис
Ключові слова
страховий ринок, страхові послуги, страхові компанії, Insur-технології, insurance market, insurance services, insurance companies, Insur-technologies
Бібліографічний опис
Ясентюк .А. С. Розвиток страхового ринку в Україні : кваліфікаційна робота / А. С. Ясентюк ; наук. кер. І. В. Чуницька ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 73 с.