Сучасні тенденції розвитку міжнародного фондового ринку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути використані в обґрунтуванні ролі міжнародного фондового ринку в світі та подальші тренди та перспективи його розвитку. The obtained results can be used to justify the role of the international stock market in the world and further trends and prospects for its development.
Опис
Ключові слова
фондовий ринок, фондова біржа, риннок цінних паперів, інвестор, емітент, саморегулівні організації, stock market, stock exchange, securities market, investor, issuer, self-regulatory organizations
Бібліографічний опис
Ветлянчук Д. М. Сучасні тенденції розвитку міжнародного фондового ринку : кваліфікаційна робота / Д. М. Ветлянчук ; наук. кер. С. В. Онишко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 90 с.