Особливості оподаткування електроенергії при здійсненні ЗЕД

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета дослідження полягає в розкритті особливостей оподаткування електроенергії при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності The purpose of the study is to reveal the features of the taxation of electricity in the implementation of foreign economic activity
Опис
Ключові слова
митні формальності, митний контроль, оподаткування, електроенергія, зовнішньоекономічна діяльність, customs formalities, customs control, taxation, electricity, foreign economic activity
Бібліографічний опис
Копотько І. О. Особливості оподаткування електроенергії при здійсненні ЗЕД : кваліфікаційна робота / І. О. Копотько ; наук. кер. Т. В. Микитенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 63 с.