Сучасні підходи адміністрування спрощеної системи оподаткування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено соціально-економічні відносини, що виникають між державою та платниками податків у процесі функціонування спрощеної системи оподаткування, формування пропозицій щодо вдосконалення адміністрування та механізму функціонування спрощеної системи оподаткування в контексті повоєнного соціально-економічного розвитку України. Cформульовані альтернативи передачі адміністрування спрощеної системи оподаткування на місцевий рівень, запропоновані методи попередження зловживання спрощеної системи оподаткування . The work examines the socio-economic relations that arise between the state and taxpayers in the process of functioning of the simplified taxation system, the formation of proposals for improving the administration and the mechanism of functioning of the simplified taxation system in the context of the post-war socio-economic development of Ukraine. Formulated alternatives for transferring the administration of the simplified taxation system to the local level, proposed methods of preventing abuse of the simplified taxation system .
Опис
Ключові слова
єдиний податок, спрощена система оподаткування, платники податку, суб’єкти малого підприємництва, single tax, simplified taxation system, taxpayers, small businesses
Бібліографічний опис
Іващук П. О. Сучасні підходи адміністрування спрощеної системи оподаткування в Україні : кваліфікаційна робота / П. О. Іващук ; наук. кер. Т. В. Тучак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. адміністрування податків. Ірпінь, 2024. 74 с.