Світовий ринок FinTech: показники і основні тенденції розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути використані у навчальному процесі та бути цікавими для підприємств ринку FinTech. The obtained results can be used in the educational process and be of interest to FinTech market enterprises.
Опис
Ключові слова
ринок FinTech, блокчейн, цифрові технології, фінансові технології, finTech market, blockchain, digital technologies, financial technologies
Бібліографічний опис
Дудченко В. М. Світовий ринок FinTech: показники і основні тенденції розвитку : кваліфікаційна робота / В. М. Дудченко ; наук. кер. А. І. Гулей ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 70 с.