Цифрова трансформація ринку фінансових послуг в Україні

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути впроваджені у фінансову та страхову діяльність на ринку фінансових послуг, а також використані у виробленні підходів щодо подальшої цифрової трансформації цього ринку. The obtained results can be implemented in financial and insurance activities in the market of financial services, as well as used in developing approaches for the further digital transformation of this market.
Опис
Ключові слова
ринок фінансових послуг, фінансові установи, фінансова та страхова діяльність, цифровізація, фінтех, необанки, провайдери, market of financial services, financial institutions, financial and insurance activities, digitization, fintech, neobanks, providers
Бібліографічний опис
Філіпішина К. І. Цифрова трансформація ринку фінансових послуг в Україні : кваліфікаційна робота / К. І. Філіпішина ; наук. кер. В. П. Унинець-Ходаківська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 74 с.