Діяльність банківських установ на рику цінних паперів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
За результатами дослідження визначено напрями активізації діяльності банків на ринку цінних паперів України. Отримані в процесі дослідження результати кваліфікаційної роботи (проекту) можуть бути використані у навчальному процесі, у нормотворчій діяльності та в діяльності банківських установ на фінансовому ринку, а також в подальших наукових дослідженнях. Based on the results of the study, the directions of activation of banks' activities on the securities market of Ukraine were determined. The results of the qualification work (project) obtained in the research process can be used in the educational process, in rule-making activities and in the activities of banking institutions in the financial market, as well as in further scientific research.
Опис
Ключові слова
цінні папери, ринок цінних паперів, банківські установи, фінансові посередники, НБУ, securities, securities market, banking institutions, financial intermediaries, NBU
Бібліографічний опис
Якуш О. О. Діяльність банківських установ на рику цінних паперів України : кваліфікаційна робота / О. О. Якуш ; наук. кер. Ю. М. Коваленко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 62 с.