Управління фінансовими потоками страхових компаній

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути використані менеджерами страхових компаній під час процесу формування цих потоків, та в закладах вищої освіти для студентів за спеціальністю фінанси, страхування, менеджмент. The obtained results can be used by managers of insurance companies during the process of forming these streams, and in institutions of higher education for students majoring in finance, insurance, and management.
Опис
Ключові слова
управління фінансовими потоками, сутність та класифікація фінансових потоків, страхові потоки, management of financial flows, essence and classification of financial flows, insurance flows
Бібліографічний опис
Завадко А. В. Управління фінансовими потоками страхових компаній : кваліфікаційна робота / А. В. Завадко ; наук. кер. В. П. Унинець-Ходаківська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 76 с.