Вдосконалення системи управління митними ризиками в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета дослідження полягає у розробці аналітичного інструментарію основ управління митними ризиками в Україні The purpose of the study is to develop and analytical toolkit for the foundations of customs risk management in Ukraine
Опис
Ключові слова
управління, митний ризик, мито, регулювання, Держмитслужба, митниці, митний котроль, management, customs risk, customs duty, regulation, State customs service, customs, customs control
Бібліографічний опис
Павленко І. О. Вдосконалення системи управління митними ризиками в Україні : кваліфікаційна робота / І. О. Павленко ; наук. кер. О. В. Мельник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 85 с.