Сучасні технології в страхуванні (InsurTech)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути використані на підвищення ефективності впровадження сучасних технологій в будь-яку страхову компанію України. The obtained results can be used to increase the efficiency of the introduction of modern technologies in any insurance company of Ukraine.
Опис
Ключові слова
страхування, технології, страховий маркетинг, новітні PR технології, insurance, technologies, insurance marketing, the latest PR technologies
Бібліографічний опис
Рудя Є. В. Сучасні технології в страхуванні (InsurTech) : кваліфікаційна робота / Є. В. Рудя ; наук. кер. В. П. Унинець-Ходаківська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 59 с.