Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути використані для підвищення рівня ефективності ринку страхових послуг України. The obtained results can be used to increase the level of efficiency of the market of insurance services of Ukraine.
Опис
Ключові слова
інтернет-страхування, страховий ринок, страховик, страхувальник, страхування, цифровізація., internet insurance, insurance market, insurer, insured, insurance, digitalization.
Бібліографічний опис
Байдик Г. С. Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України : кваліфікаційна робота / Г. С. Байдик ; наук. кер. С. В. Онишко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 60 с.