Застосування Big Data у страховій сфері

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути використані у страховій діяльності на ринку страхування, а також виробленні підходів щодо подальшого розвитку Big Data на цьому ринку. The obtained results can be used in insurance activities in the insurance market, as well as in the development of approaches for the further development of Big Data in this market.
Опис
Ключові слова
страховий ринок, фінансові установи, страхові компанії, Big Data, цифровізація, діджиталізація, insurance market, financial institutions, insurance companies, Big Data, digitization, digitalization
Бібліографічний опис
Комаровська І. А. Застосування Big Data у страховій сфері : кваліфікаційна робота / А. І Комаровська ; наук. кер. А. І. Гулей ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 57 с.