Особливості митного регулювання автомобільного ринку в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі проаналізовано дослідження об’єктивних та суб’єктивних явищ, що впливають на розвиток ринку легкових авто. The paper analyzes the research of objective and subjective phenomena affecting the development of the passenger car market.
Опис
Ключові слова
автомобільний ринок, легковий автомобіль, електромобіль, вживаний автомобіль, митні платежі, митне оформлення, розмитнення автомобіля, Закон про «нульове» розмитнення, євроінтеграція, automobile market, passenger car, electric car, used car, customs payments, customs clearance, car customs clearance, Low on “zero” customs clearance, European integration
Бібліографічний опис
Черепок А. В. Особливості митного регулювання автомобільного ринку в Україні : кваліфікаційна робота / А. В. Черепок ; наук. кер. О. П. Гребельник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, ННІ економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства. Ірпінь, 2024. 57 с.