Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Розробка методу дослідження трафіку мультисервісних мереж на основі аналізу розподілу кількості заявок
  (Ірпінь, 2023) Роговой Дмитро Сергійович; Rohovoy Dmytro Serhiyovych
  Дослідження мультисервісних мереж на основі аналізу розподілу кількості заявок, запропоновано метод управління усунення несправностей в мультисервісних мережах Study of multiservice networks based on the analysis of the distribution of the number of applications, a method for managing troubleshooting in multiservice networks is proposed
 • Документ
  Моніторинг стану функціонування комп’ютерної мережі
  (Ірпінь, 2023) Мулявка Арсеній Сергійович; Mulyavka Arseniy Serhiyovych
  Визначення способів та засобів моніторингу стану функціонування комп’ютерної мережі, засоби моніторингу функціонування компонент комп’ютерної мережі, властивості та характеристики програмно-апаратних засобів моніторингу мережі. Determination of methods and means of monitoring the functioning of the computer networks, means of monitoring the functioning of computer network components, properties and characteristics of network monitoring software and hardware
 • Документ
  Розробка web-додатку для аналізу відкритих даних податкових надходжень
  (Ірпінь, 2023) Мандрик Владислав Володимирович; Mandryk Vladyslav Volodymyrovych
  Розробка веб-додатку для аналізу відкритих даних податкових надходжень, дослідженні технологій доступу та аналізу відкритих даних з використанням API та технології REST, середовище відкритих даних про надходження до бюджету України – openbudget.gov.ua Development of a web application for the analysis of open data of tax revenues, research open data access and analysis technologies using API and REST technology, environment of open data on receipts to the budget of Ukraine – openbudget.gov.ua
 • Документ
  Система захисту веб-ресурсів установи
  (Ірпінь, 2023) Джосан Владислав Валерійович; Dzhosan Vladyslav Valeriyovych
  Об’єкт дослідження: методи та інструменти захисту веб-ресурсів.Предмет дослідження: програмно-апаратні засоби, технології, методи захисту веб-ресурсів. Інформаційною базою дослідження є правила та вимоги до захисту веб-ресурсів, методика проведення пентесту, статисика кіберзагроз, спеціалізовані інструменти захисту веб-ресурів. Object of research - methods and tools for protecting web resources. Subject of research - software and hardware, technologies, methods of protecting web resources. The information base of the study is the rules and requirements for the protection of web resources, the methodology of pentesting, statistics of cyber threats, specialized tools for protecting web resources.