Кафедра соціальної філософії та управління

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 27
 • Документ
  Реформування системи надання адміністративних послуг в Україні
  (Ірпінь, 2023) Цимбалюк Олег Миколайович; Tsymbalyuk Oleh Mykolayovych
  Обґрунтування теоретичного та практичного підходу до реформування системи надання адміністративних послуг в Україні із врахуванням світового досвіду. A theoretical and practical approach to the reform of the system of administrative services in Ukraine with regard to the implementation of the world experience.
 • Документ
  Організаційний механізм державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні
  (Ірпінь, 2023) Сергієнко Юрій Петрович; Serhiyenko Yuriy Petrovych
  Обґрунтування теоретичних засад та формування пропозиції щодо удосконалення організаційного механізму державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні. Substantiation of theoretical foundations and formation of proposals for improving the organizational mechanism of state management of physical culture and sports at the regional level
 • Документ
  Публічне управління в системі організації державної влади в Україні
  (Ірпінь, 2023) Саварчук Юрій Миколайович; Savarchuk Yuriy Mykolayovych
  Дослідження розвитку публічного управління в системі організації державної влади в Україні з урахуванням сучасних вимог законодавства щодо публічного управління. Study of the development of public administration in the system of organization of state power in Ukraine, taking into account modern requirements of legislation on public administration.
 • Документ
  Аналіз спроможності утворення територіальних громад в Україні
  (Ірпінь, 2023) Радулевич Вікторія Сергіївна; Radulevych Viktoriya Serhiyivna
  Вивчення проблем, що лежать в основі виникнення системи об'єднаних територіальних громад (далі - ОТГ), аналіз роботи ОТГ на різних рівнях взаємодії, виходячи із загальних принципів місцевого самоврядування, розглядання рекомендацій, які потрібно впровадити задля успішного подолання військового часу та повоєнної кризи Studying the problems underlying the emergence of the system of amalgamated territorial communities (hereinafter - ATCs), analyzing the work of ATCs at different levels of interaction, based on the general principles of local self-government, considering recommendations that need to be implemented to successfully overcome wartime and post-war crisis
 • Документ
  Система державного регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні
  (Ірпінь, 2023) Політаєв Артур Денисович; Politayev Artur Denysovych
  Обґрунтування теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи державного регулювання фізичної культури й спорту в Україні. Substantiation of theoretical foundations and development of practical recommendations for improving the system of state regulation of physical culture and sports in Ukraine.