Кафедра публічних фінансів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 21
 • Документ
  Бюджетний дефіцит:причини,види та шляхи оптимізації
  (Ірпінь, 2023) Яворський Роман Вікторович; Yavorsʹkyy Roman Viktorovych
  В процесі дослідження було поглиблено теоретичні засади дефіциту бюджету, досліджено основні тенденції у сфері бюджетного дефіциту та оцінено його динаміку. На основі розглянутого зарубіжного досвіду управління дефіцитом державного бюджету необхідно провести ряд заходів щодо вдосконалення бюджетної політики України. In the course of the research, the theoretical foundations of the budget deficit were deepened, the main trends in the field of the budget deficit were investigated, and its dynamics were assessed. On the basis of the considered foreign experience of managing the state budget deficit, it is necessary to carry out a number of measures to improve the budget policy of Ukraine.
 • Документ
  Податкові надходження у складі місцевих бюджетів
  (Ірпінь, 2023) Шура Оксана Володимирівна; Shura Oksana Volodymyrivna
  Під час дослідження виявлено низку негативних факторів формування податкового потенціалу місцевих бюджетів України. Мету роботи досягнута та розроблено рекомендації щодо усунення проблеми. Отримані результати можуть бути використані учасниками управління державними фінансами України для вдосконалення процесу формування податкового потенціалу. During the research, a number of negative factors in the formation of the tax potential of local budgets of Ukraine were revealed. The goal of the work was achieved and recommendations were developed to eliminate the problem. The obtained results can be used by the participants in the management of public finances of Ukraine to improve the process of forming the tax potential.
 • Документ
  Пріоритети податкової політики в Україні
  (Ірпінь, 2023) Федченко Тетяна Аркадіївна; Fedchenko Tetyana Arkadiyivna
  Одержані результати мають практичне значення та можуть бути використані при формуванні фінансової та податкової політики органами виконавчої влади The obtained results are of practical importance and can be used in the formation of financial policy and tax policy
 • Документ
  Пенсійне забезпечення: вітчизняна практика та зарубіжний досвід
  (Ірпінь, 2023) Сокирко Дмитрій Олександрович; Sokyrko Dmytriy Oleksandrovych
  За результатами дослідження розроблено рекомендації, що мають практичне значення та спрямовані на модернізацію системи пенсійного забезпечення України на основі оцінки його стану та визначенні тенденцій розвитку. Одержані результати можуть бути використані учасниками управління пенсійного фонду України для удосконалення системи пенсійного забезпечення. Based on the results of the research, recommendations have been developed that have practical significance and are aimed at modernizing the pension system of Ukraine based on the assessment of their condition and the determination of development trends. The obtained results can be used by participants in the management of the pension fund of Ukraine to improve the pension system
 • Документ
  Бюджетне забезпечення розвитку соціальної сфери в Україні
  (Ірпінь, 2023) Рябокінь Таїсія Дмитрівна; Ryabokinʹ Tayisiya Dmytrivna
  За результатами дослідження розроблено рекомендації, що мають практичне значення та спрямовані на поглиблення реформи соціального захисту населення та належного бюджетного забезпечення даної сфери. Одержані результати можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях стосовно підвищення ефективності бюджетного забезпечення розвитку соціальної сфери. Based on the results of the study, recommendations have been developed that have practical significance and are aimed at deepening the reform of the social protection of the population and the proper budgetary provision of this area. The obtained results can be used in further scientific research on the increasing the effectiveness of budgetary support for the development of the social sphere.