Бібліографічні покажчики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 6
 • Документ
  Наукова еліта Державного податкового університету : довідково-бібліографічне видання
  (Ірпінь, 2023) Державний податковий університет; Наукова бібліотека; SFS University of Ukraine; Scientific Library
  Покажчик присвячений науковій діяльності професорів Державного податкового університету до Дня науки. Довідково-бібліографічне видання містить інформацію про загальну кількість публікацій та видань, наявних у фондах Наукової бібліотеки за період 2020-2022 р.р. Висловлюємо подяку за збір інформації колективу Наукової бібліотеки ДПУ. Розрахований на науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, науково педагогічних працівників та працівників закладів освіти. The index is dedicated to the scientific activities of professors of the State Tax University on the occasion of Science Day. The reference and bibliographic edition contains information on the total number of publications and editions available in the collections of the Scientific Library for the period 2020-2022. We express our gratitude to the staff of the Scientific Library of the State Tax University for collecting the information. The publication is intended for researchers, doctoral students, postgraduate students, applicants, master's students, research and teaching staff and employees of educational institutions.
 • Документ
  Героїзм і патріотизм українського народу в боротьбі з російським агресором (травень-грудень 2022). Ч. 2
  (Ірпінь, 2023) Державний податковий університет; Наукова бібліотека; State Tax University; Scientific Library
  Тематичний бібліографічний покажчик включає інформацію про твори різних жанрів, написані українськими письменниками, поетами, журналістами та воєнними кореспондентами в період війни та онлайн інформацію про хід війни в хронологічному порядку станом травеньгрудень 2022 року. Це друга частина бібліографічного покажика. Перша частина видана в 2022 році і включає хронологію подій війни з 24 лютого по квітень 2022 року. Цей покажчик буде цікавий тим, хто цікавиться героїчною боротьбою українців за свою незалежність. The thematic bibliography includes information about works of various genres written by Ukrainian writers, poets, journalists, and war correspondents during the war and online information about the course of the war in chronological order as of May-December 2022. This is the second part of the bibliography. The first part was published in 2022 and includes a chronology of the events of the war from February 24 to April 2022. This index will be of interest to those interested in the heroic struggle of Ukrainians for their independence.
 • Документ
  Героїзм і патріотизм українського народу в боротьбі з російським агресором (24 лютого-квітень 2022). Ч. 1
  (Ірпінь, 2023) Державний податковий університет; Наукова бібліотека; State Tax University; Scientific Library
  24 лютого 2022 року росія підступно напала на Україну. Увесь український народ став на захист своєї рідної землі. Ніхто не залишається осторонь. Українці демонструють безпрецедентну єдність та підтримку уряду і президента. Український народ є єдиним, згуртованим та потужним. Ненависть до загарбника є всенародною, а будь-які проросійські елементи начисто відторгаються суспільством. Героїчна боротьба усього українського народу, від президента України до сил оборони на передовій, від волонтерів та активістів до фермерів та пересічних громадян, окриляє нас. Армія рф несе значні втрати. В покажчику зібрана інформація онлайн про хід війни в хронологічному порядку станом на 27 квітня 2022 року. On February 24, 2022, Russia insidiously attacked Ukraine. The entire Ukrainian people have stood up to defend their homeland. No one is standing aside. Ukrainians are showing unprecedented unity and support for the government and the president. The Ukrainian people are united, cohesive and powerful. Hatred of the invader is widespread, and any pro-Russian elements are rejected outright by society. The heroic struggle of the entire Ukrainian people, from the President of Ukraine to the defense forces on the front line, from volunteers and activists to farmers and ordinary citizens, inspires us. The Russian army is suffering significant losses. The index contains online information about the course of the war in chronological order as of April 27, 2022.
 • Документ
  Історія України у фондах Наукової бібліотеки Університету ДФС України
  (Ірпінь, 2021) Університет ДФС України; Наукова бібліотека; SFS University of Ukraine; Scientific Library
  Бібліографічний покажчик містить відомості про наявну у фонді Наукової бібліотеки УДФСУ науково-популярну, публіцистичну літературу, архівні документи з історії України, енциклопедичні видання, а також підручники, монографії, фотоальбоми. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та усіх, хто цікавиться історією України. The bibliographic index contains information on popular science and journalistic literature, archival documents on the history of Ukraine, encyclopedic editions, as well as textbooks, monographs, and photo albums available in the collection of the Scientific Library of the USPSU. The publication is intended for scholars, teachers, graduate students and anyone interested in the history of Ukraine.
 • Документ
  Екологія, природокористування, екологічна безпека: економічний і правовий аспекти
  (Ірпінь : Державний податковий університет, 2022) Державний податковий університет; Наукова бібліотека Державного податкового університету; State Tax University; Scientific library of the State Tax University
  До тематичного бібліографічного покажчика «Екологія, природокористування, екологічна безпека: економічний і правовий аспекти» ввійшли книги, наукові збірники, монографії, статті з періодичних видань і матеріалів конференцій, які є у фонді Наукової бібліотеки ДПУ, і висвітлюють окремі правові й економічні аспекти екології, охорони природи та раціонального природокористування. Покажчик адресований науковцям, аспірантам, студентам, усім, кому не байдуже екологічне становище нашої країни. The thematic bibliographic index "Ecology, nature management, ecological safety: economic and legal aspects" includes books, scientific collections, monographs, articles from periodicals and conference materials, which are in the collection of the Scientific Library of the Ukrainian State University, and which highlight certain legal and economic aspects of ecology, nature protection and rational nature management. The index is addressed to scientists, graduate students, students, everyone who cares about the ecological situation of our country.