Наближення параметрів податкової системи України до стандартів ЄС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі розкрито проблеми гармонізації податкового законодавства України та ЄС, визначено напрями їх вирішення. Сформульовано рекомендації щодо напрямків з перспектив наближення параметрів податкового законодавства України до законодавства ЄС. The work reveals the problems of harmonization of the tax legislation of Ukraine and the EU, and defines the directions of their solution. Recommendations have been formulated regarding directions from the perspective of approximation of the parameters of the tax legislation of Ukraine to the legislation of the EU.
Опис
Ключові слова
ухилення від сплати ПДВ, бюджетне відшкодування ПДВ, податкові перевірки, ризикоорієнтованість, VAT evasion, budgetary VAT refunds, tax audits, risk management
Бібліографічний опис
Баранов В. В. Наближення параметрів податкової системи України до стандартів ЄС : кваліфікаційна робота / В. В. Баранов ; наук. кер. О. С. Іванишина ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. адміністрування податків. Ірпінь, 2024. 83 с.