Облікова політика підприємства як об’єкт податкового консультування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та методичні засади формування облікової політики та порядок застосування облікової політики для цілей оподаткування. Виявлення основних теоретичних та методологічних засад формування облікової політики та визначення особливостей організації практики застосування облікової політики для цілей оподаткування. The paper examines the theoretical and methodological principles of accounting policy formation and the procedure for applying accounting policy for taxation purposes. Identifying the main theoretical and methodological foundations of accounting policy formation and determining the peculiarities of the organization of the practice of applying accounting policy for taxation purposes.
Опис
Ключові слова
облікова політика, наказ про облікову політику для цілей оподаткування, податки, оптимізація, accounting policy, order on accounting policy for tax purposes, taxes, optimization
Бібліографічний опис
Іванишин Р. Б. Облікова політика підприємства як об’єкт податкового консультування : кваліфікаційна робота / Р. Б. Іванишин ; наук. кер. Т. О. Скоромцова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. адміністрування податків. Ірпінь, 2024. 66 с.