Податкове консультування з обліку, оподаткування та контролю оплати праці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено сукупність теоретико-методологічних та практичних аспектів організації обліку, оподаткування та контролю розрахунків з оплати праці. Визначено теоретичні та практичні засади обліку, оподаткування і контролю розрахунків з оплати праці та визначення напрямків їх удосконалення з використанням податкового консультування. The work examines the set of theoretical, methodological and practical aspects of the organization of accounting, taxation and control of payroll calculations. The theoretical and practical principles of accounting, taxation and control of payroll calculations and determining directions for their improvement with the use of tax consulting have been determined.
Опис
Ключові слова
облік, оподаткування, контроль оплати праці, фонд оплати праці, податок на доходи фізичних осіб, оптимізація, accounting, taxation, payroll control, payroll, personal income tax, optimization
Бібліографічний опис
Лоташ Р. В. Податкове консультування з обліку, оподаткування та контролю оплати праці : кваліфікаційна робота / Р. В. Лоташ ; наук. кер. Я. О. Ізмайлов ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. адміністрування податків. Ірпінь, 2024. 83 с.