Податкове консультування у вітчизняній практиці: особливості становлення та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено сучасний стан податкового консультування в Україні, а також визначення напрямів удосконалення економічних відносин між податковими консультантами та підприємствами в процесі надання послуг з податкового консультування з урахуванням зарубіжного досвіду. Сформульовано структуру загального процесу організації роботи податкових консультантів на підприємстві, напрями удосконалення процесу надання послуг з податкового консультування для підприємств. The work examines the current state of tax consulting in Ukraine, as well as the determination of directions for improving economic relations between tax consultants and enterprises in the process of providing tax consulting services, taking into account foreign experience. The structure of the general process of organizing the work of tax consultants at the enterprise, directions for improving the process of providing tax consulting services for enterprises have been formulated.
Опис
Ключові слова
податкове консультування, консультант, оподаткування, консультаційні послуги, tax consulting, consultant, taxation, consulting services
Бібліографічний опис
Циганкова С. Л. Податкове консультування у вітчизняній практиці: особливості становлення та перспективи розвитку : кваліфікаційна робота / С. Л. Циганкова ; наук. кер. Ю. В. Панура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. адміністрування податків. Ірпінь, 2024. 60 с.