Організаційно-методичні підходи до аудиту та аналізу товарно-матеріальних цінностей виробничого підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Укваліфікаційній роботі визначено діючої методики та практики обліку і контролю товарно-матеріальних цінностей з метою виявлення існуючих недоліків та розробки пропозицій по їх усуненню. Досліджена система обліку і внутрішнього контролю товарно-матеріальних цінностей на виробничому підприємстві (ПрАТ "Реагент"). The qualification work defines the current methodology and practice of accounting and control of commodity values in order to identify existing deficiencies and develop proposals for their elimination. The researched system of accounting and internal control of goods and material values at the production enterprise (PJSC "Reagent").
Опис
Ключові слова
товарно-матеріальні цінності, фінансовий стан, аналіз, структура, commodity values, financial condition, analysis, structure
Бібліографічний опис
Зінченко Є. О. Організаційно-методичні підходи до аудиту та аналізу товарно-матеріальних цінностей виробничого підприємства : кваліфікаційна робота / Є. О Зінченко ; наук. кер. К. П. Проскура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту та економічного аналізу. Ірпінь, 2024. 72 с.