Організація і методика аудиту процедур банкрутства підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У магістерській роботі визначено узагальнення теоретико-методичних та організаційних аспектів аудиту процедур банкрутства підприємств та надання пропозиції щодо їх удосконалення.  розкрито економічну сутність, види та правове регулювання організації та методики аудиту процедур банкрутства підприємств;  надано загальну характеристику діяльності АТ «Укрпошта»;  розкрито організацію аудиту процедур банкрутства підприємства;  розкрито методику аудиту процедур банкрутства АТ «Укрпошта»;  розробленои пропозиції щодо удосконалення організації та методики аудиту процедур банкрутства підприємства. Базою дослідження обрано АТ «Укрпошта». In the master's thesis, a generalization of the theoretical, methodological and organizational aspects of the audit of bankruptcy procedures of enterprises and a proposal for their improvement are defined. - the economic essence, types and legal regulation of the organization and methods of audit of bankruptcy procedures of enterprises are disclosed; - a general description of the activities of JSC "Ukrposhta" is provided; - the organization of the audit of the company's bankruptcy procedures was disclosed; - the method of auditing bankruptcy procedures of JSC "Ukrposhta" was revealed; - proposals were developed to improve the organization and methodology of the audit of the company's bankruptcy procedures. JSC "Ukrposhta" was chosen as the research base.
Опис
Ключові слова
організація аудиту, методика аудиту, банкрутство підприємств, аналіз фінансового стану, audit organization, audit methodology, bankruptcy of enterprises, analysis of financial status
Бібліографічний опис
Баранець І. А. Організація і методика аудиту процедур банкрутства підприємств : кваліфікаційна робота / І. А. Баранець ; наук. кер. Т. М. Міщенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту та економічного аналізу. Ірпінь, 2024. 64 с.