Анотований покажчик дисертаційних робіт, наявних у фонді Наукової бібліотеки Університету ДФС України (2017-2019 рр.)

Анотація
Бібліографічний покажчик містить відомості про наявні у фонді Наукової бібліотеки УДФСУ за 2017–2019 рр. дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора наук за різними спеціальностями. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів. The bibliographic index contains information about dissertations for obtaining the academic degrees of candidate and doctor of sciences in various specialties available in the fund of the Scientific Library of UDFSU for 2017–2019. The publication is intended for scientists, teachers, graduate students.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, bibliographic index
Бібліографічний опис
Анотований покажчик дисертаційних робіт, наявних у фонді Наукової бібліотеки Університету ДФС України (2017–2019 рр.) : у 3-х ч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк] ; Державна фіскальна служба України, Наукова бібліотека Університету ДФС України. – Ірпінь, 2021. – Ч. ІІІ. Книга 3. – 268 с.