Анотований покажчик дисертаційних робіт, наявних у фонді Наукової бібліотеки Університету ДФС України (2020–2022 рр.)

Анотація
Бібліографічний покажчик містить відомості про наявні у фонді Наукової бібліотеки Державного податкового університету дисертації на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук за різними спеціальностями за період 2020–2022 рр. Покажчик призначений науковцям, викладачам, аспірантам, а також користувачам, які цікавляться науковими дослідженнями. The bibliographic index contains information about theses available in the fund of the Scientific Library of the State Tax University for obtaining the degrees of doctor and candidate of sciences in various specialties for the period 2020–2022. The index is intended for scientists, teachers, graduate students, as well as users who are interested in scientific research.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, bibliographic index
Бібліографічний опис
Анотований покажчик дисертаційних робіт, наявних у фонді Наукової бібліотеки Державного податкового університету (2020–2022 рр.) / уклад. : Н. П. Гайдай ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк ; Державний податковий університет, Наукова бібліотека Університету ДПУ. – Ірпінь, 2023. – 270 с.