Удосконалення механізму тарифного регулювання імпорту в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження полягає в виявленні особливостей використання механізму тарифного регулювання при ввезенні товарів іноземного виробництва в Україну The research consists in identifying the peculiarities of the use of the mechanism of tariff regulation when importing goods of foreign production into Ukraine
Опис
Ключові слова
тарифне регулювання, імпортне мито, акцизний збір при імпорті товарів, tariff regulation, import duty, excise duty upon import of goods
Бібліографічний опис
Веремчук М. О. Удосконалення механізму тарифного регулювання імпорту в Україні : кваліфікаційна робота / М. О. Веремчук ; наук. кер. Т. В. Микитенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 71 с.