Оптимізація митного забезпечення взаємодії учасників глобальних ланцюгів постачання товарів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі розглянуто напрями митного забезпечення взаємодії учасників глобальних ланцюгів постачання товарів. Проаналізовано сучасний стан взаємодії учасників глобальних ланцюгів постачання в Україні під час війни. Проведено SWOT-аналіз перспективних напрямків розвитку митного регулювання відносин у ланцюгах постачання товарів та обґрунтовано напрями оптимізації митного забезпечення взаємодії учасників глобальних ланцюгів постачання. Сформульовано пропозиції з питань шляхів вдосконалення механізмів, які поліпшать процес взаємодії митного забезпечення та учасниками глобальних ланцюгів постачання. The article examines the areas of customs support for the interaction of participants in global supply chains. The current state of interaction between participants of global supply chains in Ukraine during the war is analysed. A SWOT-analysis of promising areas for the development of customs regulation of relations in supply chains is carried out and directions for optimising customs support for the interaction of participants in global supply chains are substantiated. Proposals on ways to improve the mechanisms that will improve the process of interaction between customs and global supply chain participants are formulated.
Опис
Ключові слова
ланцюг постачання, митне забезпечення, supply chain, customs security
Бібліографічний опис
Пирожок Є. С. Оптимізація митного забезпечення взаємодії учасників глобальних ланцюгів постачання товарів : кваліфікаційна робота / Є. С. Пирожок ; наук. кер. О. В. Мельник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 70 с.