Роль Державної митної служби України в системі забезпечення захисту економічних інтересів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено роль Державної митної служби України в системі забезпечення захисту економічних, митних інтересів країни, оцінці сучасних викликів та можливостей, аналізі технологічних інновацій та міжнародного досвіду. Сформульовані пропозиції, щодо удосконалення роботи Державної митної служби України в системі забезпечення захисту економічних інтересів країни. The article examines the role of the State Customs Service of Ukraine in the system of ensuring the protection of economic and customs interests of the country, assessing current challenges and opportunities, analysing technological innovations and international experience. The article formulates proposals for improving the work of the State Customs Service of Ukraine in the system of ensuring the protection of the country's economic interests.
Опис
Ключові слова
митні органи, економічні інтереси, Державна митна служба України, митні платежі, customs authorities, economic interests, State customs service of Ukraine, customs paymants
Бібліографічний опис
Попадинець В. І. Роль Державної митної служби України в системі забезпечення захисту економічних інтересів України : кваліфікаційна робота / В. І. Попадинець ; наук. кер. О. В. Мельник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 66 с.