Розірвання трудового договору з ініціативи працівника за проектом нового Трудового кодексу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
Стаття присвячена висвітленню окремих питань реалізації прав працівників при розірванні ними трудового договору за власним бажанням. Автор акцентує увагу на новаціях реалізації прав працівників при розірванні трудового договору за власним бажанням, які передбачені в проекті Трудового кодексу України. Зазначається, що захист трудових прав працівників, які розривають договір за власним бажанням, потребує вдосконалення та покращення з урахуванням зарубіжного досвіду. The article is devoted to the clarification of certain issues of the rights of employees when they terminate their employment contract on their own. The author focuses on problematic issues and innovations in the implementation of workers' rights when termination of an employment contract of their own accord. It is noted that the protection of labor rights of employees who break the contract on their own will require improvement and improvement taking into account foreign experience.
Опис
Ключові слова
працівник, трудовий договір, розірвання трудового договору за власним бажанням, попередження про звільнення, звільнення працівника, проект Трудового кодексу., employee, labor contract, termination of an employment contract of their own accord, notice of dismissal, dismissal of an employee.
Бібліографічний опис
Менів Л. Д. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника за проектом нового Трудового кодексу / Л. Д. Менів // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 6. – С. 169–172.
Зібрання