Організація і планування бізнес-процесів виходу на нові ринки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Сучасні зміни у період воєнного стану функціонування підприємства обґрунтовані, по-перше, необхідністю пристосування до конкретних потреб споживача, по-друге, значним поширенням новітніх технологій. Відзначені особливості системи господарювання викликають потребу в переосмисленні способів організації та планування бізнес-процесів і використання принципово іншого підходу виходу на нові ринки. Modern changes in the operation of the enterprise during the wartime period are justified, firstly, by the need to adapt to the specific needs of the consumer, and secondly, by the significant spread of the latest technologies. The noted features of the management system call for rethinking the ways of organizing and planning business processes and using a fundamentally different approach to entering new markets.
Опис
Ключові слова
бізнес-процес, організація, планування, нові ринки, ефективність, модернізація, електромобілі, електрозаправні станції, business process, organization, planning, new markets, efficiency, modernization, electric cars, electric gas stations
Бібліографічний опис
Пустіва В. О. Організація і планування бізнес-процесів виходу на нові ринки : кваліфікаційна робота / В. О. Пустіва ; наук. кер. О. І. Марченко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 52 с.