Формування поняття «бюджетна безпека держави» на сучасному етапі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
Розглядаються питання бюджетної безпеки держави. Зокрема, визначено, що бюджетна безпека залежить від визначення векторів національної стратегії розвитку держави та є складовою бюджетної політики держави, а основним завданням бюджетної безпеки є соціально-економічний розвиток держави. Все це забезпечить реалізацію фінансової безпеки держави. Issues of budget security of the state are considered. In particular, it is determined that budget security depends on determining the vectors of the national development strategy and is a component of state budget policy, and the main task of budget security is socio-economic development of the state. All this will ensure the implementation of financial security of the state.
Опис
Ключові слова
фінансова безпека, економічна безпека, бюджетна безпека держави, соціально-економічний розвиток держави, financial security, economic security, budget security of the state, socio-economic development of the state
Бібліографічний опис
Сластьоненко О. О. Формування поняття «бюджетна безпека держави» на сучасному етапі / О. О. Сластьоненко // Фінансова безпека України: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку : зб. тез VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., присвячена науковій школі заслуженого юриста України, д.ю.н., професора Віктора Тарасовича Білоуса, 30 листопада 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т права. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – С. 353–355.
Зібрання