Техніко-тактична підготовка юних волейболістів 12-14 років

dc.contributor.authorПінчук Ігор Валерійович
dc.contributor.authorPinchuk Ihor Valeriyovych
dc.date.accessioned2023-06-08T11:54:22Z
dc.date.available2023-06-08T11:54:22Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractНауково обґрунтовано методику техніко-тактичної підготовки юних волейболістів 12-14 років, що дозволило підвищити показники індивідуальних технічних та тактичних дій в захисті. Проаналізовано та визначено ефективні дані щодо провідних чинників, які визначають ефективність та результативність індивідуальних технічних та тактичних дій в захисті, що є основою для організації цілеспрямованої техніко-тактичної підготовки юних волейболістів. The method of technical and tactical training of young volleyball players aged 12-14 years was scientifically substantiated, which allowed to increase the indicators of individual technical and tactical actions in defense. Effective data on the leading factors that determine the efficiency and effectiveness of individual technical and tactical actions in defense were analyzed and determined, which is the basis for the organization of purposeful technical and tactical training of young volleyball players.
dc.identifier.citationПінчук І. В. Техніко-тактична підготовка юних волейболістів 12-14 років : кваліфікаційна робота / І. В. Пінчук ; наук. кер. Ю. П. Сергієнко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 66 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/424
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectюні волейболісти, техніко-тактична підготовка, тренувальний процес, гра в захисті, прийом м’яча, блокування м'яча
dc.subjectyoung volleyball players, technical and tactical training, training process, playing in defense, receiving the ball, blocking the ball
dc.titleТехніко-тактична підготовка юних волейболістів 12-14 років
dc.title.alternativeTechnical and tactical training of young volleyball players aged 12-14
Файли